vineri, 21 februarie 2014

Evaluarea la clasele a II-a si a IV-a anul 2014Se apropie prima testare oficiala a tuturor copiilor de la clasele a II-a si a IV-a motiv pentru care m-am gandit sa va grupez informatiile gasite de mine, din diferite surse, pentru a va da o mana de ajutor. Mai jos gasiti: cadul legal,  informatii despre subiecte si alte resurse utile.Cadru legal:

Legea Educatiei Nationale art. 74

(2) La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale: scris - citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.


Calendar si metodologie  anuntate prin comunicatul de presa Ministerul Educatiei Nationale 09.01.2014, modificari 24.04.2014.

Perioada desfasurarii ( noul calendar):


clasa a II-a
Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II)
clasa a IV-a
Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV)

6 mai: Limba română - scris şi citit
(7 mai: Limba maternă - scris şi citit)
8 mai:  Matematică13 mai: Limba română - Limba maternă
14 mai: Matematică
au fost modificate prin OMEN 3334/ 24.04.2014
clasa a II-a
Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II)
clasa a IV-a
Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV)

2 iunie: Limba română - scris şi citit

3 iunie: Limba maternă - scris şi citit

4 iunie:  Matematică


28 mai: Limba română  

29 maiMatematică

30 maiLimba maternă


Metodologia. Cateva informatii mai importante (citate):"Art. 3 (1) Rezultatele individuale ... sunt folosite de cadrul didactic, acolo 
unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, 
... 
(2) Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate 
părinților/reprezentanților legali ai elevilor şi constituie documente din portofoliul 
educațional al elevului. 
...
Art.10 (1) Testele pentru EN-2014 se elaborează de către CNEE, ținând seama de 
următoarele cerințe: 
a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare 
pentru fiecare disciplină de studiu; 
b) să aibă un nivel mediu de dificultate;
...
e) durata cumulată a secvențelor de evaluare să nu depășească durata menționată pentru 
fiecare evaluare națională, după cum urmează: 
- un total de 50 de minute pentru EN II,... 
- un total de 120 de minute pentru EN IV
...
(2) Baremele de evaluare, precum şi alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse 
în Caietul cadrului didactic. 
...
Art.11 (1) Testele elaborate pentru EN II conțin două secțiuni. O primă secțiune vizează 
evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise, iar cea de-a 
doua secțiune vizează evaluarea competențelor de matematică
...
Art.12 (1) Testele elaborate pentru EN IV conțin două secțiuni. O primă secțiune vizează 
evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, iar cea de-a 
doua secțiune vizează evaluarea competențelor de matematică.
...
IV. DESFĂȘURAREA EN II 

Art.15 (1) EN II se desfăşoară pe parcursul a două zile, în timpul orelor de curs. ...
(2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN II aparține administratorului de test - învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă..
(3) Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru 
didactic, care nu are ore la acea clasă ... 

Art.16 (1) Sălile în care se susține EN II sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi 
desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în 
funcție de secvența de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice 
care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării. 
(2) Administratorul de test pregătește evaluarea urmărind aşezarea obișnuită a elevilor 
în bănci, în sala lor de clasă. 
...
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test pe care îşi scrie numele, prenumele și unitatea de 
învățământ. 
(5) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de către 
administratorul de test. 
(6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în 
sala de clasă. 
(7) Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicații referitoare la 
rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să 
realizeze completări ale rezolvărilor testelor. 
...
V. DESFĂȘURAREA EN IV 
Art.18 (1) EN IV se desfăşoară printr-o singură administrare, în ziua programată, în 
toate unitățile școlare. Administrarea presupune două secvențe de evaluare cu o pauză 
de 10 minute între ele. ...
(3) Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV aparține administratorului de test, 
altul decât cadrul didactic care predă la clasa respectivă...
(4) Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru 
didactic, care nu are ore la acea clasă și care este desemnat de președintele comisiei. 
Art.19 (1) Sălile în care se susține EN IV sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi 
desfăşoară activitatea în mod obişnuit. ...
(2) Administratorul de test pregătește evaluarea prin aşezarea elevilor în bănci în ordine 
alfabetică, în fiecare sală de clasă. 
...
(4) Fiecărui elev i se distribuie testul pe care îşi scrie numele, prenumele și unitatea școlară. 
(5) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către 
administratorul de test. 
(6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii și a liniștii în 
sala de clasă. 
(7) Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicații referitoare la 
rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să 
realizeze completări ale rezolvărilor testelor. 
...
Art.24 ... (3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unități şcolare decât cele din 
care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. ...
...
Art.25 (1) Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, pentru 
fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. ...
...
Art.26 (1) Rezultatele obținute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei și sunt 

valorificate la nivelul unității de învățământ prin: 

a) elaborarea planurilor individualizate de învățare; 

b) consemnarea în portofoliul educațional al elevului; 

c) informarea părinților / reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării şi 

dezvoltării competențelor evaluate. 

...
Art.30 Testele administrate în cadrul EN-2014 și documentele întocmite pentru buna 
administrare a acesteia se păstrează timp de doi ani în arhiva unității de învățământ 
care a organizat evaluarea...."Subiecte


- modele de subiecte le gasiti aici pentru clasa a II-a si aici pentru clasa a IV-a 

Daca esti un parinte nelinistit in ceea ce priveste nivelul de cunostinte al copilului, sper sa te ajute aceste filmulete:

clasa a II-a

          clasa a IV-a


Daca vrei sa fii sigur iti recomand sa consulti programa scolara, de pe site-ul ministerului:

clasa a II-a

clasa a IV-a

(In aprilie 2013 s-a modificat programa scolara pentru clasa pregatitoare si clasele I-II, dar conform art. 7 din Ordinului nr. 3371/ 12.03.2013, aceasta intra in vigoare pentru clasa a II-a din anul scolar 2014-2015.
Modificarea programei scolare nu afecteaza nici clasa a IV-a, in acest an scolar, ea se aplica abia din anul scolar 2015-2016 (vezi Ordinul nr. 3371/ 12.03.2013, art.7). Alte informatii
  • Atentie culegerile pe care scrie evaluare nationala si acronimele PIRLS sau TIMSS - nu contin subiecte pentru "evaluarea competentelor fundamentale" (adica despre ce am vorbit pana acum).

PIRLS (Progress in International Reading Literasy Study) si TIMSS (Trends in Internationl Mathematics and Science Study) sunt evaluari internationale coordonate de IEA (International Association for the Evaluation of the Educational Achievement) la care  Romania participa din anul 1991, prin urmare doar anumite scoli stabilite de minister culeg aceste date.


  • Pareri mai mult sau mai putin avizate gasiti pe aproape toate forumurile cu discutii despre copii eu va recomand Forumul educational SEI, macar acolo vedeti ce scriu dascalii intre ei si ma gandesc eu ca ar trebui sa fie cei mai bine informati.

...si ... aveti grija la tendinta de dramatizare foarte accentuata de pe forumuri si multe alte locuri de pe net.


  • informatii de ultima ora gasiti in conferinta de presa a ministrului Remus Pricopie din data de 24.04.2014 - fisierul audio este incarcat pe site-ul MEN la acest comunicat de presa.

Bafta tuturor!

PS. Daca mai gasesc ceva ce mi se pare important voi actualiza articolul.

(Actualizare 22.02.2014 - link metodologie site-ul MEN)
(Actualizare 31.03.2014 - link modele de subiecte pe site-ul http://subiecte2014.edu.ro/)

Actualizare 04.04.2014 Am adaugat 2 postari cu idei si rezolvari pentru clasa a IV-a, iar multe dintre idei sunt valabile si pentru parintii care au copii in clasa a II-a.

Evaluare clasa a IV-a matematica - Model de test rezolvat plus niste idei


Actualizare 23.04.2014

Realizeaza un memorator de matematica pentru copilul tau inainte de evaluareActualizare 28.04.2014 - noul calendar al evaluarilor + link conferinta de presa (fisier audio)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pe acest blog vor fi afisate doar comentariile care folosesc un limbaj adecvat si au legatura cu subiectele prezentate.

Vrei sa imi citesti postarile direct in casuta ta postala?